For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Harmoniseren voor de sport

Het Europarlement wil 11 juli uitroepen tot herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Dit voorstel van de Nederlandse partijen PVDA en GroenLinks werd vorige week met quasi-unanimiteit van stemmen goedgekeurd. Het enthousiast onthaal van dit wetsvoorstel werd wel enigszins getemperd. Het gaat immers nog maar om een gewoon wetsvoorstel en de commissies moeten de details van de uiteindelijke parlementaire beslissing nog neerschrijven, en feestdagen behoren daarenboven (nog) niet tot de Europese bevoegdheden, maar de toon is alweer gezet en de richting van het denken is andermaal naar de oppervlakte gekomen. Op 11 juli 1995 werden in Srebrenica voor de ogen van Nederlandse blauwhelmen meer dan 8,000 moslims afgeslacht. Het brein achter de massamoord, Ratko Mladic, wordt door de VN al jaren gezocht voor oorlogsmisdaden maar loopt vandaag nog steeds vrij rond. De gruwel van wat er zich op die bewuste dag in de moslimenclave Srebrenica afgespeeld heeft, staat buiten kijf, daar niet van, maar de relevantie ervan is mij in onbekend.

Joegoslavië behoorde toen niet tot de Europese Unie, net zomin als vandaag. De slachting was het gevolg van een burgeroorlog en niet van enige vorm van internationaal conflict. De EU als instelling had ook niets te maken met de VN-missies van de jaren 1990 in de Balkan. Toen benadrukte de genocide in de EU-achtertuin net de inertie van de eigen instellingen en de afhankelijkheid van Amerika’s “hard power”. En op welke grond is een pan-Europese herdenkingsdag voor deze slachting eigenlijk gestoeld? Als de Nederlanders zich schuldig voelen voor het falende ingrijpen daar, is dat hun volste recht (en misschien maar goed ook!) maar wat hebben andere Europese lidstaten daar in godsnaam mee te maken? Ik vrees dat dit soort voorstellen de weg zullen plaveien voor de ergste harmonisering van allemaal, die van de geschiedenis. Als we deze lijn doortrekken is het einde immers helemaal zoek. Niet enkel België maar alle EU-landen zullen plots Kongo geterroriseerd hebben, de Indianen in Noord-Amerika uitgemoord hebben, de islamieten de Straat van Gibraltar ingedreven, enz. De honderdjarige oorlog wordt dan plots een burgeroorlog, en de Holocaust zal plots door alle Europese landen samen uitgevoerd zijn... Ben ik de enige die daarvoor liever past?


Deze week werd tevens bekend gemaakt dat de Europese Unie zich mateloos stoort aan de bankgeheimen van enkele lidstaten waaronder België en Luxemburg. De Europese Commissie heeft nu een initiatief genomen om dit bankgeheim verder af te bouwen. Of hoe fiscale harmonisatie plots terug is van nooit echt weggeweest. Enkele maanden geleden zei de directeur-generaal van het bevoegde Europees Commissariaat nog dat fiscale harmonisatie niet in de verdragen staat en de EC daarvoor dus niet bevoegd is. Maar ook toen toonde hij zich van zijn meest heimelijke kant, want fiscale harmonisatie mocht dan al wel niet in de verdragen staan, via “een welbepaalde interpretatie” van de Gemeenschappelijke Marktverdragen kon de EC toch al ongestoord in de richting van (verdere) fiscale harmonisatie werken. Zo ook in deze zaak dus. Het bankgeheim zou in strijd zijn met de beginselen van de ééngemaakte markt en daarom moet dat overal in de EU verdwijnen. Aan overal terug invoeren wordt natuurlijk niet gedacht… Ook de voorzitter van het Zwitserse “Liberales Institut”, Pierre Bessard, drukte recent trouwens zijn angst uit voor wat er in de EU op fiscaal vlak komen gaat. En met dit in het achterhoofd, kan iemand het de Ieren eigenlijk kwalijk nemen dat zij tegen deze EU in juni neen zeiden?

Dit commentaarstuk verscheen ook op de metablog In Flanders Fields.

Meer over de slachting van Srebrenica op www.nrc.nl.

5 Reacties:

At 16:46 MCC said...

Ik ben ook niet zo voor harmonisatie. Het interessante is net dat bij een veelheid aan mogelijkheden mensen steeds nieuwe dingen bedenken. Daar zit groei en vernieuwing in. Natuurlijk moet je misschien een wel gemene basis hebben, maar liefst één die spontaan groeit en zonder dit soort regeltjes en bureaucratie... Als ik eerlijk ben weet ik ook niet of ik überhaupt wel voor een verenigd Europa ben want dan wordt harmonisatie automatisch de regel. Ik ben meer aanhanger van een ander Utopisch wereldbeeld met andere waarden dan het huidige corporatistische uitgangspunt.

 
At 10:30 Anoniem said...

Over welke waarden heb jij het dan?

 
At 12:56 Geert Van Nauwelaerts said...

Volgens mij bedoelt MCC hetzelfde dan Vincent of andere libertairen. Europese samenwerking moet bilateraal gebeuren, democratisch getoetst worden, ten alle tijde herroepbaar zijn, en weinig geld kosten. Handel met iedereen, maar zonder bureaucratische ketens. Volgens mij een uitermate eerbare opstelling trouwens.

 
At 21:43 Johan Terwilghen said...

Net als Vincent en Geert hierboven ben ik eveneens een liberaal, maar in tegenstelling tot beide geen libertariër en al helemaal geen Euroseptikus. Ik ben van mening dat men binnen een 'Europese gemeenschap' tal van situaties geheel anders had aan kunnen en moeten pakken. Ik denk maar aan de regelgeving rond de banken, het transport, de verspreiding van kennis tussen de lidstaten, ... Het streven is immers om de verschillen binnen een verenigd Europa kleiner te maken en harmonisatie is terecht het 'gouden woord'. In mijn optiek wordt er nu binnen elk land weer aparte en afwijkende systemen bedacht, die gigantische onnodige inversteringen vragen (die uiteindelijk door de bevolking worden bekostigd) en daarnaast moeten er weer duizenden mensen (burocraten) aangesteld worden om te dienen als verlengstuk van de infrastructuur die dan weer de gehele administratie moeten wegwerken. Geldverslindende burocratische maatregelen, welke ook op andere manieren uitgevoerd hadden kunnen worden. Harmonisering leidt tot minder ambtenaren en een kleinere overheid, en herstelt de internationale orde: we gaan binnen eenzelfde staatsstructuur elkaar toch niet gaan beconcurreren als we zo nog veer terrein verliezen tegenover de Chinezen?

 
At 10:35 AJ - Raalte said...

Hoezo staat die 'de gruwel van wat er zich op die bewuste dag in de moslimenclave Srebrenica afgespeeld heeft' buiten kijf?

Ten eerste, is het aantal zg. afgeslachte mannen vrijwel zeker veel minder dan het getal 8000 dat in ieders herinnering is blijven hangen en dus continu wordt herhaald, aangezien duizenden van die lui LATER in verkiezingen hebben gestemd.

Die zg. "genocide" op misschien enkele duizenden moslims was niet meer dan een Servische wraakoefening voor door Nasser Oric en de zijnen bedreven wreedheden tegen Servische burgers in en rond Srebrenica!

Mede om deze redenen is m.i. een speciale herdenkingsdag volkomen belachelijk.

 

Een reactie posten