For our heritage and freedom ! Home | About | Contact | Vincent De Roeck | Liberty Quotes | The Free State | In Flanders Fields | Nova Libertas | Feeds |

Pure waanzin domineert het economisch debat

Het was de liberale Frans-Duitse econoom Jörg Guido Hüllsmann die nog niet zolang geleden het volgende liet optekenen. “France is the only country where economists are more to the left than ordinary Frenchmen, thus making it the only country where economists know less of economics than the average citizen.” Vandaag de dag lijkt die opmerking echter niet langer steek te houden. Ook in tal van andere landen hebben de Keynesianen en etatisten het economisch debat naar zich toe weten trekken, en zelfs de degelijke vrijemarkteconomen van weleer, zoals een Paul De Grauwe of een Ivan Van de Cloot, hebben hun wapen van schouder veranderd en marcheren vandaag blindelings mee met de lokroep naar nog meer controle, nog meer regels en - terug van nooit echt weggeweest - nog meer Staat. In Nederland wil Wouter Bos zelfs een examen voor bankiers gaan invoeren. In de VS worden stimulusplannen van een biljoen ('trillion') dollars zonder veel debat goedgekeurd, en ook Europa is in hetzelfde bedje ziek. Zelfs China trekt haar kapitalistische hervormingen opnieuw in twijfel. Geert Noels is misschien de uitzondering op de regel. Hij blijft als enige mainstream-econoom de Keynesiaanse recepten als 'surrealistisch' en 'onbegrijpelijk' afdoen. En ook al heeft hij gelijk, zijn visie wordt niet gehoord, laat staan overgenomen.

Er is immers op zich helemaal niets aan de hand met de vrije markt. Friedrich von Hayek was al decennia geleden van oordeel dat een occasionele recessie noodzakelijk was voor een markteconomie om bepaalde niet langer competitieve bedrijven of sectoren te kunnen liquideren. Ook de misallocaties in de markt kunnen zo teruggedraaid worden. Overregulering en goedbedoeld - maar toch o-zo-nefast - overheidsbeleid heeft de wereldeconomie op haar grondvesten doen daveren. Niet enkel was er het faliekante monetaire beleid van Alan Greenspan, maar ook stupide linkse wetten zoals de "Community Reinvestment Act" die mee aan de basis lag van de "housing bubble". De bail-outs maken de situatie alleen nog maar erger, zoals we hadden moeten leren uit het "redden" van de Britse autoindustrie in het verleden. Net als in de Grote Depressie steken ook de spoken van vaste prijszettingen en nationalistisch protectionisme weer de kop op, en lijkt het Westen andermaal af te stevenen op hyperinflatie.

De "Financial Times" mocht dan al wel een special wijden aan de toekomst van het kapitalisme, de impact daarvan was nihil. Niet allerminst omdat ook de FT enkel het ware kapitalisme predikt als het haar uitkomt in haar constante lofredes aan het adres van de EU, de WTO of de VN. Idem trouwens voor een medium zoals "Forbes Magazine" dat het kapitalisme ook enkel lipdiensten bewijst als het haar (rijke) lezers past, zoals recentelijk in hun special 'It is still good to be rich in America'. Het zou zulke vrijemarktgerichte media sieren moesten zij ook eens iets fundamenteels publiceren over deze crisis en haar oorzaken. Bedrijven zouden immers nooit "too big to fail" mogen zijn, ongereguleerde derivaten hebben de crisis helemaal niet veroorzaakt, regels mogen de concurrentie (de verschillen in bedrijfsmodel) niet nog moeilijker maken en de centrale banken zouden beter afgeschaft en hun assets geprivatiseerd worden, want die laatste hebben in de eerste plaats de crisis veroorzaakt.

De Amerikaanse president Obama kiest in deze crisistijden voor een gematigde retoriek maar de waarheid achter zijn mooie worden is helemaal anders. Barack Obama wil van de Verenigde Staten een socialistische welvaartsstaat maken naar Europees model en zijn idee van een "watchful eye" ter controle van de financiële markten, zoals geventileerd in zijn inauguratierede, is gewoon de volgende stap in dat proces. Nu is het nog wachten op zijn universele gezondheidszorg en we kunnen de Verenigde Staten voorgoed opgeven als vrij land.
Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched, but this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control.
Nochtans zijn er binnen de libertarische intellectuele traditie voldoende fundamentele inzichten voor handen om deze moeilijke tijden het hoofd te bieden. De markt zal zich uiteindelijk herstellen, daar twijfelt niemand aan, maar de mate waarin de overheid daartoe kan bijdragen, varieert sterk. De overheid kan de recessie enkel maar in tijd verlengen door de socialistische kaart te trekken. Ludwig von Mises hekelde lange tijd geleden immers al de beknotting van het privé-initiatief door regelneverij: "Progress is precisely that which the rules and regulations did not foresee." En ook iemand als een Art Carden waarschuwde ons voor valse profeten ("Economists who do not believe in the free market economy are in fact not economists") en een Jeb Hensarling besprak reeds de noodzaak van het behoud van de 'trial and error'-mechanismen in de economie ("Once you lose your freedom to fail, you also lose your freedom to try or to succeed - and once you lose that freedom, you cease to be a free society").

En voor Austrians als mezelf wordt het alleen nog maar erger wanneer ik in de pers moet lezen dat "econoom" Geert Vancronenburg blind blijft geloven in de classicistische drogreden alsof deflatie slecht zou zijn voor de economie omdat consumenten hun aankopen zouden gaan uitstellen. Kennelijk heeft deze "econoom" nog nooit van "time preferences" gehoord of nog nooit zijn hoofd uit zijn klassieke modelboeken gehaald en eens gewoon naar de realiteit gekeken... Of wanneer ik op de voorpagina van het "business"-katern moet ontdekken dat Neelie Kroes lustig verder boetes uitdeelt aan bedrijven (Intel was ditmaal kop van jut) wegens de vermeende inbreuken op de monopoliewetgeving. Monopolies bestaan niet in een vrije markt tenzij het aangeboden product of dienst zo superieur is en blijft aan dat van de concurrentie, maar wat kan je verwachten van een Europese Commissie die tegelijkertijd aanklager, rechter en begunstigde (de geïnde boetegelden gaan integraal naar de kas van de Europese Commissie...) is? Helemaal onbegrijpelijk zijn dan ook de acties om Kroes' aspiraties voor een tweede termijn te steunen. De "liberale" initiatiefnemers zouden zich moeten schamen!

Adam Smith waarschuwde ons al lang geleden voor de gevolgen van een verstrengeling van private en publieke belangen, of voor het toekennen van publieke volmachten aan private spelers.
People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which either could be executed, or would be consistent with liberty and justice. But though the law cannot hinder people of the same trade from sometimes assembling together, it ought to do nothing to facilitate such assemblies; much less to render them necessary.
En misschien is het nog wel SUNY-professor Sanford Ikeda die de situatie het beste samenvatte in het juni-nummer van "The Freeman.
We face a serious economic crisis, one that has determined the 2008 presidential election in the United States and strengthened one-party government in Washington. As such, it looks to be a turning point in the interventionist process. Unfortunately, it appears that for the time being the direction of politico-economic change, supported by popular sentiment, is toward more government and more inflation. But this is no time to give up hope. The past 30 years demonstrate that, as FEE’s founder Leonard Reed taught us, ideas do matter. It is in times like these that our own commitment to learn and spread economic literacy is more important than ever.
Wraakroepend is het dan ook om in deze tijden van crisis een politieke opbodcultuur tussen partijen te moeten aanhoren zonder dat deze ook maar enigszins rekening houden met economische feiten of met de kostprijs van hun sinterklaaspolitiek. Maar misschien zijn wij daarvoor de schuldigen. Misschien verkiezen wij gewoon graag onze Führers en denken wij niet graag na over de Waarheid. Misschien verdienen wij wel de keizers-kosters die we hebben, met alle gevolgen van dien. Hans-Hermann Hoppe verwerpt democratie omwille van het inherente kortetermijndenken van politici. Hij heeft zeker een punt, en vandaag nog meer dan ooit tevoren. Jos Verhulst gooit het over een andere boord. Die pleit voor het benoemen van onze parlementsleden via een lotingsysteem. Een idee dat in mijn ogen minstens even leuk als verfrissend is... Invoeren dus die handel!

Dit commentaarstuk verscheen ook op de blog In Flanders Fields.

Meer columns van mij op www.inflandersfields.eu/kladschrift/.

86 Reacties:

At 16:45 Traveller (op IFF) said...

@ Vincent

Telkens ik een artikel over economie lees verbaast het me dat zo weinig mensen reageren.
Als eerste opmerking, ik ben volledig akkoord met jouw basispunten.
Als tweede opmerking, mensen zoals De Grauwe zijn het niet waard economist genoemd te worden, ze zijn bang van hun eigen schaduw en jagen het eeuwige postje na.
Ik kan me niet voorstellen te leven in een gepolitiseerde omgeving en de leugens te debiteren die daar aan vast hangen. Iemand die dat wel accepteert is nog steeds mens maar moet zijn mond houden tov derden en geen professorale betogen geven.
Dat politiekers, die vandaag 95% links zijn zonder het altijd te beseffen, geen kaas hebben gegeten van economie is normaal als hun raadgevers "professoren" er ook niets van af weten en als de Nobelprijs economie aan "socialisten" wordt uitgedeeld.
De huidige crisis, die in de verste verte nog niet gedaan is, maar die een reusachtige hyperinflatie gaat te weeg brengen wordt de basis van een enorme "change of course" in het denken van de moderne mens. Ik verwacht zeer ernstige sociale onlusten en ik hoop dat dit weer geen start van een socialistische maatschappij wordt met als einddoel een volgende periode van het "proletariaat" onder leiding van "groenen" en "Obama's". Het zou ons weer honderd jaar terug werpen.
Het "rechtse" alternatief zou ook weer verkapt en verdoken links aan de macht kunnen brengen.
Het libertaire standpunt zal zeker niet gevolgd worden, de enorme reactie van "onze" bankiers en financiële "leiders" omcontrole te behouden zal elk vrijheidslievend initiatief in de kiem smoren.
De enige oplossing is dus de fraudeurs van de financiële wereld voor het gerecht brengen en hen publiek aan de kaak stellen samen met hun politieke vrienden.
Om dat te bereiken moet men burgerinitiatieven beginnen die alleen kunnen gebeuren in een echt vrij democratisch Vlaanderen.
Een paar dagen terug sprak ik met een vriend over de toekomst van Vlaanderen waar ik het met hem over de dorpsmentaliteit van Vlaanderen had waar zo zeer mee gelachen wordt. Ik verdedigde de stelling dat het Vlaamse dorp deel uitmaakte van de ideale decentralisatie sinds honderden jaren en dat het juist het dorp was dat het centraal gezag kon kortwieken. Ik denk dat hij gedeeltelijk akkoord was.
Dus leve onafhankelijk Vlaanderen en de heilige decentralisatie.

 
At 16:45 Vincent De Roeck said...

Het probleem met Vlaanderen en de afwezigheid van een sterk liberaal zelfvertrouwen, ook al was dat in het verleden wel aanwezig in de Vlaamse stadsstaten, is volgens mij te wijten aan de vervlechting van overheid en samenleving, van private en publieke belangen. Arbeiders hebben hun vakbonden, ondernemers hebben hun UNIZO of hun VBO. Allemaal hangen ze ergens af van beslissingen van de staat. KMO's die inzetten op subsidies in plaats van op spontane innovatie zijn daar in mijn ogen het beste voorbeeld van. Het corporatisme is opnieuw aan een opmars bezig in Vlaanderen en zo'n systeem is nog moeilijker te hervormen dan een openlijk socialisme-communisme. De mensen denken dat de trendy bedrijven (bvb. alternatieve energie) vooruitgang genereren en welvaart garanderen voor de toekomst, maar zij dwalen. Denk de overheidsprogramma's, premies en subsidies (zowel aan de kant van de consumenten als aan die van de producenten) weg en je hebt een lege huls. Dit is geen vooruitgang, het is een farce.

Ook het intellectuele debat lijdt aan dezelfde kwaal. Wil men een impact hebben op de samenleving moet men in mainstream-programma's een forum krijgen. En om dat te krijgen, moet je het regime krediet geven en onderdeel zijn van de 'ruling class'. In deze klasse zijn bepaalde bevolkingsgroepen (linkse filosofen, holebi's, artiesten, journalisten, carrièrepolitici, ...) oververtegenwoordigd met alle gevolgen van dien. Daar komt dan nog eens bij dat de overbelasting van burgers en de massasubsidiëring van regimevriendelijke organisaties ook het eventuele alternatieve privé-initiatief (bvb. denktanks) kortwiekt.

Verder moet ik zeggen dat ik het eens ben met uw twee ideeën: 1) economische artikels krijgen nauwelijks aandacht/reacties, en 2) Vlaanderen zou beter af zijn als een sterk gedecentraliseerd netwerk van autonome gemeenten. Ik denk dat het tweede voortvloeit uit de rijke Vlaamse stedengeschiedenis en sterk aanleunt bij het karakter van de ersatz-Vlaming (dus voor hij gecorrumpeerd werd door de almachtige Staat en haar geneugden). Ik vrees alleen dat een Vlaamse onafhankelijkheid daar niet per definitie toe zou bijdragen. De bekrompenheid en geslotenheid van 'la Flandre profonde' zou zich weleens via de overheid kunnen uitbreiden naar het ganse Vlaamse land. Daarbij weet ik niet of ik een Vlaams rechts-collectivisme zou verkiezen boven een Belgisch links-collectivisme... Anderzijds moet het natuurlijk gezegd worden dat België al 175 jaar de kans gekregen heeft om vrijheid te bewerkstelligen en er bitter weinig van gebakken heeft. Misschien verdient Vlaanderen inderdaad ook een kans.

 
At 16:46 Traveller (op IFF) said...

@ Vincent

Hartelijk dank voor je antwoord.
Dat corporatisme dat je terecht de schuld geeft is een uitwas van het belgisch systeem van salons en machtscentrums.
De vakbonden zijn Belgisch met een waalse rugge(n)graat. De historisch individualistische Vlaming is van nature een zelfstandige denker, arbeider, patroon. Het historisch individualisme is verdronken in het Belgisch/waals corporatisme. Daar ben ik heilig van overtuigd, gesterkt door ervaring.
Daarom wil ik de Vlaamse onafhankelijkheid. De test zal vlug geleverd zijn.

 
At 09:07 Johan B. said...

Ik ben een voorstander van Vlaamse onafhankelijkheid, maar deel met Vincent de vrees voor het Vlaamse collectivisme. Dat dit per definitie rechts collectivisme zal zijn betwijfel ik.

Kijk maar naar wat we nu al over ons heen krijgen qua links collectivisme:
- steeds meer sociale woningen
- steeds toenemende huursubsidies
- gratis openbaar vervoer, gratis spaarlampen, gratis boeken, gratis elektriciteit, ...
- linkse staatsomroep met steeds hogere dotaties
- schenkingen van computers, fietsen en lijnbussen aan de Cubaanse communistische dictatuur
- massale overheidssteun aan bedrijven
- de "Denk niet cliché - Stem niet cliché"-campagnes
- positieve discriminatie van vrouwen in het wetenschapsbeleid
- vermindering huurwaarborg
- schoolplicht voor kleuters vanaf 5 jaar (om allochtone kleuters een betere taalbegeleiding te geven)
- aparte busstroken (terwijl de files steeds toenemen)
- drastische toename van het aantal Vlaamse ambtenaren

Denken dat de Vlaamse dorpsmentaliteit ons gaat redden van dit collectivisme is het toppunt van naïviteit.

 
At 09:07 Johan B. said...

@Vincent: "Geert Noels is misschien de uitzondering op de regel."

Geert Noels is als econoom een absolute nul en dat is de reden waarom hij bij de VRT welkom is.
Hij is een uitslover voor Kyoto en beweert dat de fossiele energievoorraden bijna op zijn. Maar hij kan wel over gelijk welk onderwerp een paar minuten lullen zonder iets wezenlijks te zeggen, en dat is wat de VRT moet hebben.

 
At 09:08 Hendrik Vervloet (op IFF) said...

@Johan B

Uw opmerkingen verraden weinig nuance, een zeker extremisme, misschien wel haat of gewoon jalousie. Geert Noels is geen Roubini of Krugman, maar op Belgisch vlak is hij top.

Maar dat is over de persoon.

Het ging over het onderwerp, en daar zat Noels op de lijn van Vincent : Keynes wordt overroepen, en zal leiden tot een economische en budgettaire catastrofe.

 
At 10:51 Traveller said...

Het is nu juist het Belgisch corporatistisch systeem met de waalse ruggegraat voor de vakbonden en het algemene geïnstitutionaliseerde "profitariaat" dat het Vlaamse individualisme heeft "gesmoord". De Vlaamse onafhankelijkheid zal daar korte metten mee maken en de vakbonden weten het heel goed.

 
At 10:51 Cogito said...

De Groene "economie" zet volgens mij de deur open naar een footprint-rantsoeneringseconomie.

Eerst heb je productreglementering(1). Dat groeit uit tot productspecificatie(2). Dat evolueert naar productvraag(3). Wij bevinden ons heden tussen 2 en 3, hoewel er van 1 nog belangrijke resten overblijven en ook 2 nog niet volledig doorgevoerd is. Uiteindelijk monopsoneert de overheid de economie en kan zij via haar vraagmonopolie effectief gaan rantsoeneren.

De planeconomie heeft het langs de voordeur geprobeerd en probeert het nu via de achterdeur.

 
At 10:51 Luc Van Braekel (op LVB.net) said...

@Cogito: wat bedoel je precies met "productvraag"?

Moet ik mij daarbij een soort "kiwimodel" voorstellen dat niet louter in de farmasector, maar in de hele economie wordt ingevoerd?

 
At 10:52 Elhaz said...

Een sombere maar rake analyse is dit. Hoe we hier ooit uit geraken weet ik niet. Ik hoop dat Vlaanderen het roer omgooit wanneer het ooit onafhankelijk wordt maar ik vrees dat het noppes wordt. Bijna nergens in mijn omgeving hoor ik mensen het systeem in vraag stellen. De overheid heeft alle macht toegeëigend en zal die niet voetstoots afstaan. Teveel inwoners en bedrijven hangen af van het systeem en willen het zo houden.
Alleen een instorten van het economisch weefsel met voelbare verarming kan misschien voor een ommekeer zorgen. Maar zelfs dan zou het me niet verbazen dat de Vlamingen bij de pakken zullen blijven zitten.

Vlaanderen bevindt zich een beetje in de situatie van Brugge toen dat zelfingenomen dacht dat welvaart vanzelfsprekend was en dat alles bij het oude zou blijven terwijl alle handel langzaam maar zeker uitweek naar andere, minder verstarde stadstaten.

Wanneer Vincent het over de "trendy bedrijven" in de alternatieve energie heeft moet ik spontaan denken aan Electrawinds dat ik al vanaf het prille begin volg. Zonder het handig inspelen op de regelgeving en zonder staatssubsidies was dit nooit uitgegroeid tot het bedrijf dat het nu is.
Die subsidies zijn trouwens één van de redenen waarom VdL in de RvB opgenomen is.
Een mooi voorbeeld van politiek en bedrijfsleven die hun belangen vervlechten.

 
At 10:52 Karl said...

Cogito refereert idd naar een soort kiwi-economie.

Maar het zal zo expliciet niet verlopen. Het verbieden van bepaalde produkten door onder meer corporatistische invloeden is zo iets. Het huidige voorbeeld van rantsoenering in de houtsector is het FSC label. FSC staat voor gecontroleerde bosbouw met inbegrip van respect voor de lokale culturen, sociale omstandigheden, etc. FSC is dus meer politieke ideologie dan het behoud van boomsoorten. Anyway, FSC heeft een heel hoge basiskost voor de bosbouwer/kapper. Gevolg is dat enkel de grote bedrijven à la Danzer FSC hout kunnen aanbieden. De kleine zelfstandige neger (of Braziliaan), om het zo uit te drukken, heeft de centen niet voor FSC, ook al beheert hij zijn bossen goed (de Fransen waren daarover danig in hun gat gebeten, zij beheren hun bossen al honderden jaren duurzaam zonder certifiëring en daaromtrent bestaat in Frankrijk zeer expliciete wetgeving die bovendien geen kleine exploitanten uitsluit. Daarom ook dat je vooral PEFC vindt in Frankrijk - FSC staat met geslepen messen tegenover PEFC...)

Momenteel kun je geen overheidsopdracht meer uitvoeren met niet FSC-hout. De consument wordt bovendien geconditionneerd om FSC te kopen en we mogen ons over x aantal jaar verwachten aan een taxering op niet fsc hout of zelfs een invoerverbod. Een oligopolie van houtgiganten gaat vervolgens de prijspolitiek bepalen, alsook de nodige afromingen van de overheid.

Dit zal resulteren in een milde vorm van rantsoenering door het artificieel verhogen van het evenwicht tussen vraag en aanbod, zonder dat de oligopolisten minder winst moeten maken. Volgt alleen nog het nationaliseren van die bedrijven en we zitten in de planeconomie. Niet alleen hier, maar ook in de nieuw heroverde kolonies. Geniaal plan.

 
At 10:52 Karl said...

- liegen over de bezetting van de lijn;
- oprichten van buiten vrije markt distributie zoals de thuiszorgwinkel;
- indoctrinatie zodat de massa schreeuwt naar meer overheid (nalv de bankencrisis)
- maatregelen à la jobkorting om de gemoederen te sussen, pure marketingmaatregel
- idem met kafka.be

 
At 10:53 Cogito said...

Kiwimodel is een vrij goede vergelijking idd. De overheid die na het mislukken van het monopoliseren van de economie (USSR et al.) het nu langs de andere kant probeert: het monopsoniseren van de economie.

 
At 10:57 Traveller said...

@ Johan B

Alles wat je opnoemt is door de socialisten, groenen en CD&V/KWB gestemd met de back-up van de PS.
Als de PS weg is verdwijnt die collectivistische druk.
Die sanhedrins van collectivisme zijn in Brussel gecreëerd, nergens anders.
Het moment dat de Vlaming ziet dat zijn stem iets kan veranderen en niet zal verdwijnen in het belgicistisch kies-en parlement systeem zul je die naïevelingen zien veranderen.

 
At 10:58 Nicolas Raemdonck (op LVB.net) said...

In aansluiting bij Vincents opmerking, wat mij enorm afschrikt om op bepaalde partijen te stemmen, die momenteel in opmars zijn (althans in de internetsfeer), is die vervlechting van staat en overheid: ik gruwel bijvoorbeeld van een wetgeving die "wonen in eigen streek" proclameert. Wat een gigantisch voorbeeld van bureaucratisch streekgebonden "racisme". Als liberaal kan ik me volledig vinden in Vincents argumentatie.

 
At 10:58 Luc Van Braekel (op LVB.net) said...

@NR: Ik schrok even toen ik "wonen in eigen streek" zag, ik dacht eerst dat het een tikfout was. De Volksunie had vroeger een slogan "werk in eigen streek", waarmee bedoeld werd dat er voldoende werkgelegenheid moest komen "in de provincie" zodat er geen honderdduizenden Vlamingen meer naar Brussel moesten pendelen. Ik herinner me nog hoe ik als student op de trein soms mensen hoorde zeggen "zolang er geen werk in eigen streek is, stem ik voor de Volksunie".

Maar "wonen in eigen streek", dat komt bijna over als een pleonasme, want je eigen streek is de streek waar je woont.

De NVA wil dus onder het motto "wonen in eigen streek" het marktmechanisme van de grondprijzen zodanig beïnvloeden en de grondprijzen laag houden voor autochtonen, zodat kinderen kunnen blijven wonen in de streek van hun ouders. Racisme zou ik dit niet noemen, wel een bloed-en-bodem-nationalisme waar ik niet achter sta.

De Vlaming mag dan de naam hebben honkvast te zijn, Vlamingen hebben zich in de loop van de eeuwen steeds aangepast aan veranderende omstandigheden, en zijn verhuisd naar plaatsen waar ze een betere toekomst konden bouwen en weg van plaatsen waar de omstandigheden niet gunstig waren.

"Wonen in eigen streek" is dus een collectivistische slogan omdat dit alleen kan verwezenlijkt worden door het marktmechanisme te doorkruisen.

Let wel, als er dan toch sociale woningen bestaan (liefst zo weinig mogelijk), dan mag men die sociale woningen natuurlijk wel prioritair voorbehouden voor mensen die een bepaalde band met de gemeente hebben. Iets wat in Nederland, waar het krioelt van de sociale woningen, schering en inslag is. De staat mag de gunsten die ze verleent aan voorwaarden onderwerpen. Voor de rest laat ze best de markt volop spelen.

 
At 10:59 Cogito said...

Te ver gezocht om dit blut und boden te noemen. Ze staan nog geen heimatsliederen te zingen he. Het gaat wel degelijk om het wonen in het geboortedorp, in de buurt van de familie en de aloude vrienden.

Wanneer grondprijzen vrij aan het marktmechanisme worden overgelaten MAAR ook de zoning laws verdwijnen, denk ik dat de grondprijzen zullen dalen naar de echte waarde van grond, haast waardeloos voor doorsnee grond, stijgend naarmate het plekje mooier of interessanter gelegen is. Je moet gewoon bijna overal residentieel kunnen bouwen. Indien dat niet kan, vind ik maatregelen die de grondprijs intomen toegelaten. En dan mag Eigen Volk Eerst gerust gelden.

(Ik heb ook in de eighties, toen ik cassant anti-VB was, nooit iets verkeerds gevonden aan die slogan.)

 
At 10:59 Anoniem said...

Vergeet er niet bij te vermelden dat als een socialist goedkopere bouwgrond wil (via regulering) dit enkel en alleen is om z'n allochtoon kiesvee ten dienste te zijn.

In de VS bestaat er een export wetgeving waarin bepaald wordt dat geen enkel Amerikaans bedrijf mag verkopen aan leden van een land dat op hun zwarte lijst staat... in België wordt men zelfs verplicht huurprijzen laag te houden zodat bevolkingsgroepen die bij veel verhuurders op de zwarte lijst staan niet kunnen en mogen gewijgerd worden... onder het motto van: 'laat es uw kot omver wonen' of 'eigen masochisme eerst'.

 
At 14:45 Questing Beast said...

De Roeck heeft 100% gelijk. Verder sluit ik mij volledig aan bij de commentaren van Elhaz en Johan B.

 
At 14:46 Traveller (op IFF) said...

Ik krijg hier werkelijk een allergie als ik lees dat België niet werkt maar Vlaanderen, een regio die onder het belgisch immobilisme en onder de belgische anti-democratie en onmogelijke belgische belastingen toch nog de echte rijkste van Europa is, niettegenstaande de transfers naar Wallonië en de hoogste contributies aan Europa, dat Vlaanderen onafhankelijk en alleen toch nog slechter dan België zou zijn? Welke verdomde koud-water-vrees en bibber mentaliteit is dat eigenlijk? Een regio die met 2 handen op de rug gebonden en op één been toch records breekt zou het in vrijheid niet kunnen??? GVD.

 
At 14:46 A. Rouet (op LVB.net) said...

'toch nog de echte rijkste van Europa'

begin jij nu ook al?

 
At 14:46 Traveller (op IFF) said...

Heb je al eens naar de waterhoofd expansie van de europese organisaties in Brussel gekeken? Allemaal onder franse invloed en volgens de brussels/belgische handboeken.
Maar Vlaanderen zou slechter zijn?
Vlaanderen heeft allemaal die bureaucratische uitwassen van de franstaligen en Brussels België(of vice versa) overgenomen zoals ze de fransdolle textielbarons van vroeger hebben moeten dienen als loonslaven.
En Vlaanderen zou het slechter doen???
Gebaseerd op welke theorie???

 
At 14:47 Questing Beast said...

Bekijk de expansiecijfers van de Vlaamse overheid en de maatregelen waar de Vlaamse partijen mee wensen uit te pakken en je weet genoeg. De Roeck zegt bovendien niet dat Vlaanderen het slechter zou doen. Hij zegt - en daar heeft hij volgens mij volkomen gelijk in - dat Vlaanderen aan dezelfde ziekte lijdt als België. Veel uitgavenanimo en weinig of niets dat wijst op een inkrimping van de overheid, integendeel. De theorie is simpel: er is geen enkele reden om aan te nemen dat een systeem gebaseerd op afromen van productiviteit om onproductiviteit te financieren plotseling werkbaar zou zijn omdat het in handen komt van een bepaalde bevolkingsgroep. Gesteld nog dat Vlaanderen van Wallonië afraakt zonder zware financiële implicaties die onmiddellijk een hypotheek leggen op de toekomst (en daaraan twijfel ik al bijzonder), dan nog blijft het in dezelfde neerwaartse spiraal gevangen. Een tragere spiraal dan de Belgische wellicht, maar desalnietemin een neerwaartse.

 
At 14:48 A. Rouet (op LVB.net) said...

'er is geen enkele reden om aan te nemen dat een systeem gebaseerd op afromen van productiviteit om onproductiviteit te financieren plotseling werkbaar zou zijn'

dat het er ontbreekt aan gaarkeukens misschien? of dat er geen kinderen in tentenkampen wonen zoals in tal van grote VS-steden?

 
At 14:49 Traveller said...

Ja, A. Rouet, iemand die de grote Jan uithangt met geleend geld is volgens jouw visie dan ook rijk. Tot de schuldeisers aan de deur komen kloppen natuurlijk, maar dat is voor de toekomst, daar trekken we ons dus niets van aan. Daklozen en armen hebben wij hier trouwens ook niet in ons collectieve paradijs. Het feit dat België in nagenoeg alle rangschikkingen in ijltempo naar beneden dondert, behalve in die van de belastingsdruk, wijst natuurlijk evenzeer op een bijzonder performant systeem. O, wacht, dat was de schuld van de fraudeurs, nietwaar? Mijn felicitaties, jij bent de perfecte illustratie van de kern van De Roeck's artikel.

 
At 14:49 A. Rouet (op LVB.net) said...

'de gote Jan uithangen met geleend geld'
Die toestanden tot dewelke ' Citibankpraktijken ' (ver)leiden, zal QB bedoelen? Want als Citibank en consoorten aan je deur komen kloppen, of je dan geld wil ontlenen of je wil het beleggen, om het even , je bent het kwijt. Zonder onze sociale zekerheid wenkt dan de gaarkeuken.

 
At 14:50 Traveller said...

@ QB

De Vlaamse overheid van vandaag is een belgische constructie en zit vol belgische creaturen.
De Vlaamse overheid van vandaag is zo belgisch als de pest en heeft geen relatie met Vlaanderen buiten het innen van alle soorten nevenbelastingen en het onderhouden van belgische staatsscholen en belgische vakbonden.
Vergelijk aub onafhankelijk Vlaanderen niet met het huidig Vlaams/belgisch parlement. Het Vlaams parlement zal in een onafhankelijk Vlaanderen geen belgische volgzaamheid meer hebben.

 
At 14:50 Eric Jans (op LVB.net) said...

@ A. Rouet:

'ONZE' sociale zekerheid?

 
At 14:52 Traveller said...

De bank die mijn geld zo af neemt krijgt gegarandeerd een proces aan hun broek.

 
At 15:39 Telorius said...

gaarkeukens ... blabla ... tentenkampen ... blabla ... citibank ... blabla ... middenvak ... blabla ... jullie zijn dom ... blabla ... bruine blubber ... blabla ... compromis ...

Zijn we zeker dat die A.Rouet een mens is, en geen computerprogramma dat reageert op bepaalde sleutelwoorden door middel van een aantal vaste clichés?

 
At 15:40 Questing Beast (op LVB.net) said...

(Even terzijde, want dat is eigenlijk het punt niet maar een zoveelste A. Rouet antwoord om niet in te hoeven gaan op de kern van de zaak): Toestanden tot dewelke "Citibank en consoorten" PROBEREN te verleiden is de correcte formulering, A. Rouet. Volwassenen zijn zelfstandig genoeg om voor zichzelf te kunnen beslissen of ze al dan niet op deze lokroep willen ingaan en dus ook verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen ervan. En nu opletten, want uw pamper zakt af.

 
At 15:40 Questing Beast (op LVB.net) said...

@traveller: na of tijdens de Vlaamse onafhankelijkheid zie jij dus de huidige laat ons maar zeggen Belgisch/Vlaamse politici het veld ruimen en vervangen worden door "echte" (?) Vlaamse politici? Wie mag dat dan wel wezen, vraag ik me af, want eerlijk gezegd, ik zie ze niet.

 
At 15:41 Traveller (op IFF) said...

@ QB

Iedereen die nu geen kans krijgt omdat hij "geen zoon van" is, geen vakbondssecretaris is, geen mutualiteitssecretaris is enz. enz.
Je onderschat de greep van het belgisch machtsapparaat op ons volk. De scheuring van België zal iedereen hoop geven en vooral de jonge politiekers die nu naaar Brussel moeten treinen om hun ordewoorden te gaan halen.
De grootste fout van Vlaanderen was om Brussel als hoofdstaad te kiezen, maar dat wisten de "establishment" lakeien natuurlijk.
Een Vlaamse hoofdstad in gelijk welke Vlaamse stad had dat losmaken al lang veel verder gebracht. In Brussel is geen enkele Vlaamse reflex. Als je in Brussel van straat in het hoofdkwartier van het VB binnen wandelt is het alsof je opeens op een andere planeet of in een andere dimensie stapt.
De totale vernieuwing van de Vlaamse politieke wereld door het los maken van de greep van de vakbonden en de "establishment" sanhedrins zal een "oef" effect teweeg brengen dat een nieuwe generatie politiekers hoop op een nieuwe machtspositie zal geven, in de aard van "nu is het onze beurt".
Ik heb dat op een ander terrein in Vlaanderen mee gemaakt en het was ongelooflijk het voor mijn ogen te zien veranderen.
De Vlamingen voelen zich niet vrij en in een vreemd land vandaag; "het brengt toch niet op, het is toch hopeloos". Welke jonge politieker wil nu beginnen zonder het gat te likken van een machtspartij? En we zijn een volk van gatlikkers geworden.

 
At 15:43 Benny Marcelo (op LVB.net) said...

Telorius, misschien een PC-programma. (politiek correct:-)

Enfin wij hebben onze zes kinderen al verwittigd dat hun kinderen nog zullen moeten opdraaien voor de verspilzucht van de huidige rouetten.

 
At 18:09 A. Rouet (op LVB.net) said...

@Questing Beast
Net omdat Vlamingen zo volwassen zijn zou volgende zondag een politieke lokroep als de jouwe, gesteld dat er een gek te vinden valt die zich met die ideeën ( 'Géén dijken in overstromingsgebied',) aan de kiezer zou willen presenteren, amper een paar honderd Vlamingen kunnen verleiden. Wij zijn niet gek. Zelfs Telorius niet, getuige zijn zoveelste nick-wissel.

 
At 18:09 Questing Beast (op LVB.net) said...

Met alle respect, traveller, maar die "nu is het onze beurt" politici zullen inderdaad "nu is het onze beurt" politici zijn, maar niet in de zin die jij bedoelt. Voor het loswrikken van de greep van de vakbonden, de boerenbond, en talloze andere zogenaamde middenveldorganisaties heeft hier niemand genoeg spek gegeten, omdat er geen steun vanuit de bevolking is om dat te doen. De doorsnee Vlaming is een A. Rouet, traveller, met een "laat mij gerust, wij hebben het toch zo goed" struisvogelmentaliteit. Vloeken op de ambtenarij en de belastingen aan de toog, ja, maar vijf minuten later zielsgelukkig met gratis bus of tram en barbecueworsten van Steve Stevaert. Zoals Elhaz hierboven schrijft: haast niemand stelt het systeem in vraag, zo verslaafd zijn ze aan het Staatsinfuus, zo bang dat ze zullen falen indien ze worden overgelaten aan hun eigen verantwoordelijkheid. Met zo'n mentaliteit vraag je gewoon om een reusachtig, allesdoordringend staatsapparaat inclusief verstikkende regelgeving, profitariaat en torenhoge kosten. Of dat nu Vlaams dan wel Belgisch geïnspireerd is doet er niet toe, enkel de eindbestemming van de geldstromen zal veranderen. En die eindbestemming zal nog steeds niet het "algemeen belang" zijn.

 
At 18:09 Traveller said...

@ QB

Wie leeft zal zien.
In elk geval weten we dat België niet werkt, dus is de volgende stap logisch: "laten we het zelf proberen".

 
At 18:10 Questing Beast (op LVB.net) said...

@A. Rouet: Gek misschien niet, maar wel stekeblind. Het eindresultaat zal hetzelfde zijn.

@traveller: in je laatste reaktie begrijp ik je wel en kan ik je niet helemaal ongelijk geven. De manier waarop we het proberen zal echter doorslaggevend zijn, en wat dat betreft vrees ik - zoals je weet - het ergste.

 
At 18:10 Elhaz said...

@Traveller: Net als jij hoop ik dat een eventuele onafhankelijkheid een soort schokeffect teweegbrengt.
Maar wanneer ik dan de talrijke blaadjes lees van het hele scala organisaties die de Vlaming ondersteunt, opiniëert, ontvoogd, van Boerenbond tot Bond van Grote & Jonge Gezinnen, CM, Unizo tot Kerk en Leven en ik weet niet wat nog meer, dan lees ik alleen maar een vraag naar meer overheid, regelgeving, bemoeienis, geld en steun. En dat is nog maar één zuil. Bij de sossen is het nog meer van dat.
Ook VB is niet bang van een stevig collectivistisch discours alleen moet het afgeperste geld daar naar Eigen Armen Eerst of zoiets.
Laten we eerlijk zijn: de meeste Vlamingen zijn niet rijp voor echte ontvoogding. Ze stemmen in meerderheid voor collectivistische partijen, als bange angsthazen aangetrokken door de lokroep van "goedmenende" politici die hen van wieg tot graf een zorgenloos bestaan beloven.
Zeventig procent belastingen betalen om de "armen" uit de gaarkeukens weg te houden. Het is niet te geloven dat een volk zo dom kan zijn om daarin te trappen. Eigenlijk verdient zo'n volk geen onafhankelijkheid. Het kiest zelf voor zijn slavenbestaan.

 
At 18:10 A. Rouet (op LVB.net) said...

@Elhaz
Was het niet D.B. die verzuchtte?:
'Eagles may soar high, but weasels
don't get sucked into jet engines'.

 
At 18:10 Traveller said...

Neen de wezel wordt wel door de arend opgepeuzeld.

 
At 22:11 Questing Beast (op LVB.net) said...

De reaktie is wel typerend, traveller. Omwille van het bijzonder kleine risico (hoeveel arenden worden er tenslotte in jetmotoren gezogen) verzaken de A. Rouets van deze wereld aan de prestatie van een grootse vlucht en blijven ze liever laag bij de grondse wezels. Ziedaar "het volk" waarop uw toekomstige Vlaamse republiek zal gegrondvest zijn...

 
At 22:12 A. Rouet (op LVB.net) said...

dan nog maar eentje van David Brent, nu voor Q.B.

'You just have to accept that some days you are
the pigeon, and some days you are the statue'

 
At 22:12 Elhaz said...

De parabel van de arend en de wezel.

Lang geleden, toen de dieren nog spraken was de wereld nog maar bevolkt door twee soorten: de arenden en de wezels.
Hoog in de lucht zweefden de arenden onder de zon, genietend van de warmte van zijn stralen. Maar ook beneden hadden de wezels het goed en ook zij koesterden zich in de zon. En zo was het goed.
Maar op een dag predikte een wezel, banger en jaloerser dan de rest van zijn soort, dat die arenden het toch veel beter hadden, daar dicht bij de zon, en dat vond hij toch wel heel onrechtvaardig. En hij vond met zijn verhaal bij zijn soortgenoten een gewillig oor.
En vanaf dan, wanneer de arenden even naar beneden kwamen en de wezels de gelegenheid kregen, gingen ze met tientallen aan de poten van de arenden hangen in de hoop dat die hen ook dichter bij de zon zouden brengen. Onder luid protest en met alle moeite probeerden de arenden nog hogerop te raken. "Egoïsten, uitbuiters" riepen de wezels terwijl ze probeerden de gevoelige snaar van de dieren te raken en ze porden de arenden aan om nog hoger te stijgen .
Helaas, de kracht van de arenden kende ook grenzen, en hoog in de ijle koude lucht, toen de wezels bibberden van de kou begaven de arenden het en de hele zooi kwam naar beneden.
Ze kwamen allen om.
Daarna kwam de mens.

 
At 22:12 Traveller (op IFF) said...

@ QB

Nu even serieus, hoeveel van die exemplaren ken je, buiten het ministerie van financiën?

 
At 22:12 Johan B. said...

@traveller: "Alles wat je opnoemt is door de socialisten, groenen en CD&V/KWB gestemd met de back-up van de PS."

Ik dacht dat (Open) VLD meer punten van mijn opsomming heeft gepromoot en gestemd dan de groenen. Waarom laat je hen buiten beschouwing?

Verder moet ik eens goed lachen met je paranoia inzake de invloed van de PS. Neem nu iemand als Marino Keulen. Denk je nu echt dat zijn links-collectivistisch huisvestingsbeleid door de PS of door het "Belgisch machtsapparaat" wordt ingeblazen? Keulen is oprecht overtuigd van de heilzaamheid van sociale woningen, net zoals alle andere Vlaamse excellenties. En als Vlaanderen ooit onafhankelijk wordt zullen ze net zo hard ijveren voor een links-collectivisch Vlaanderen als nu. Of misschien nog harder, want ze zullen dan ook het geld van de transfers te besteden hebben.

 
At 22:13 Melodius said...

Tiens, een zeldzame blijk van realisme. Dat zal wel niet lang duren. Afrit Vlaendren, uitrit werkelijkheid.

 
At 22:13 Traveller said...

@ Johan B

Dus liever verder het geld aan transfersq verkwisten dan het in Vlaanderen gebruiken???
Geen wonder dat melodius jou toe juicht.
Liever verder aan modderen in België, zonder hoop op enige verbetering, dan het alleen in Vlaanderen proberen.
Geef je je wel rekenschap van het immobilisme waar Vlaanderen in vast gestoken is door het belgicistisch stoken sinds 180 jaar.? Liever alles dan het zelf proberen.
Mama mia

 
At 22:13 Cogito said...

Ah ja, ik was in 't rijtje franskiljonse trollen Melodius effe vergeten.
Allemaal franskiljons, die trols, toch straf hé? En zonder elkaar te kennen hé!

 
At 09:41 Questing Beast (op LVB.net) said...

@traveller: serieus? Wel, meer exemplaren dan me lief is. De meesten eigenlijk. De ene heeft natuurlijk al een hogere graad A. Rouettigheid dan de andere, maar - en hier keren we terug naar het oorspronkelijke citaat bovenaan - de graad van aanvaarding van allerlei corporatistische mechanismen en van de alomtegenwoordige staatsbemoeienis is toch zeer hoog.

@A. Rouet: "just have to accept" is voor schapen.

 
At 09:41 Lizzie said...

Aan mijn nageslacht te zien en te horen en dat van hun talrijke vrienden, geloof ik eerder dat Traveller het bij het rechte eind heeft.

Veel jonge mensen met een goede opleiding hebben nu een hekel aan collectivistische partijen. Tenzij ze al politiek sterk gemanipuleerd werden. Zij willen werken, zelfs heel hard en creatief werken en verzetten zich tegen te veel overheidsbemoeienis en tegen een verstikkende regelgeving.

Als morgen al het collectivistisch links gedoe, dat ze als zeepbellen beschouwen, wegvalt, dan gaan ze zeker niet bij de pakken blijven zitten. Ze hebben al met een groep plannen gemaakt om desnoods later gezamenlijk een bedrijf op te starten. Van zodra ze als loontrekkende enkele jaren meer ervaring hebben en voldoende know-how.

Mijn jongste telg is verontwaardigd over de generatie 40-50 jarigen (politiekers). Die vindt dat ze het kapitaal aan vrijheid en mogelijkheden egoïstisch voor zichzelf opsoeperen en zijn generatie opzadelen met de (Belgische) conflicten en die veroorzaakt worden door het zichtbaar toenemend aantal onproductieve immigranten.

Als Vlaandere lijdt aan dezelfde Belgische ziekte, dan komt dat omdat de huidige generatie politiekers het uit kortzichtig eigenbelang zo willen bestendigen.

Naar mijn ervaring, leeft er dus nog wat meer en wat anders in de Vlaamse jeugd. Maar het moet wel de kans krijgen om boven het zand te kunnen rijzen, waarmee het corporatisme van de huidige 'rijpere' generatie hen blijft bedekken.

 
At 09:42 Johan Vandepopuliere (op LVB.net) said...

Lizzie: ik hoop dat uw jongste telg zich duidelijker uitdrukt tegenover de klanten van het bedrijf dat hij desnoods gezamenlijk later heeft opgestart, of dat hij zijn marketing niet door zijn ma laat bestieren.

Er is geen reden om te wachten: elk jaar in loondienst is een extra kras op de creatieve ziel en een extra kilo lood (en zeker geen kilo pluimen) aan de zin voor initiatief.

Wat die schare jongeren betreft die regelmatig meeschuift aan de tafel waaraan uw jongste telg zich voedt in afwachting van de loondienst, na vruchteloze pogingen boven het zand te rijzen: is er ook gedoe dat zij niet als zeepbellen beschouwen? Is kortzichtig eigenbelang iets wat ons met angst vervult, of eerder met gegniffel?

Als hij maar geen politieker wordt, zijn kop op een bord, kromgebogen door de wind.

 
At 09:42 Melodius said...

Ik ben liever een Franskiljon (wat ik overigens niet ben) dan een omhooggevallen Vloms keuterboerke.

"Messieurs les Flamingants
J'ai deux mots à vous rire
Il y a trop longtemps
Que vous me faites frire
À vous souffler dans le cul
Pour devenir autobus
Vous voilà acrobates
Mais vraiment rien de plus

Nazis durant les guerres
Et catholiques entre elles
Vous oscillez sans cesse
Du fusil au missel
Vos regards sont lointains
Votre humour est exsangue
Bien qu'y aient des rues à Gand
Qui pissent dans les deux langues
Tu vois quand j'pense à vous
J'aime que rien ne se perde
Messieurs les Flamingants
Je vous emmerde

Vous salissez la Flandre
Mais la Flandre vous juge.
Voyez la mer du nord
Elle s'est enfuie de Bruges.
Cessez de me gonfler
Mes vieilles roubignoles
Avec votre art flamand-italo-espagnol.
Vous êtes tellement tellement
Beaucoup trop lourds
Que quand les soirs d'orage
Des chinois cultivés
Me demandent d'où je suis,
Je réponds fatigué
Et les larmes aux dents :
"Ik ben van Luxembourg".
Et si aux jeunes femmes,
On ose un chant flamand,
Elle s'envolent en rêvant
Aux oiseaux roses et blancs

Et je vous interdis
D'espérer que jamais à Londres
Sous la pluie on puisse
Vous croire anglais
Et je vous interdis
À New-York ou Milan
D'éructer Messeigneurs
Autrement qu'en flamand
Vous n'aurez pas l'air cons
Vraiment pas cons du tout
Et moi je m'interdis
De dire que je m'en fous
Et je vous interdis
D'obliger nos enfants
Qui ne vous ont rien fait
À aboyer flamand
Et si mes frères se taisent
Et bien tant pis pour elle.
Je chante persiste et signe :
Je m'appelle Jacques Brel"

 
At 09:42 joe said...

Lizzie, kunt ge uwen Jimmy hier zelf ook eens aan het woord laten? Lijkt me interessant.

 
At 09:42 Elhaz said...

Goed gevonden, melodius.
Brel als voorbeeld van een typische franskiljon. Een Vlaming (Vloms keuterboerke) trekt naar Brussel, laat zich daar verfransen en zijn nakomeling schijt dan op zijn afkomst.
Ik heb sterk het gevoel dat je uit hetzelfde hout gesneden bent. Van omhooggevallen gesproken.

 
At 09:43 Jaak Prel said...

@ Mélodius:

Ik vond voor jou dit Vlaamse antwoord op sainte Brels 'Les Flamandes', zijn andere liedje waarin hij zijn gebrek aan bereidheid tot Francofone integratie trachtte te verantwoorden:

TWEE HETE POTJES MOSSELEN

1. (Damesstem)

Vond jij dan echt geen meisje, Jacques
tussen Maaseik en 't Noordzeestrand
dat danste op een wijsje, Jacques
een beetje wulps en toch charmant

et si elle danse sans rien dire
'k weet 't zo'n Vlaamse meid, 't is een raar dier
naar buiten hard soms maar binnenin zo week
wat maakte jou aan Vlaamse meisjes zo van streek

Zo'n man als jij had moeten weten, Jacques
hoe je hier in Vlaanderen een vrouw verleid
ga vóór het dansen eerst uit eten, Jacques
en dan bestel je met zo'n Vlaamse meid:

Ref.:
Twee hete potjes Mosselen... Mosselen
Twee hete potjes Mosselen... Mosselen
Twee hete potjes provençale of naturel
bij 'n zacht Vlaams chanson van jou Jacques Brel
Room, wijn, look of van de chef
ontdek het Vlaamse-meisjeslef...
Mosselen... Twee hete potjes Mosselen...
Mosselen... Twee hete potjes Mosselen...

2. (herenstem... met een accent als van Bert Anciaux)

Hier is-ie dan... de mosselman
ondernemend, weldoorvoed
het prototype nieuwe 'Vlaamse Man'
zeer innemend, geen al te zwaar gemoed...

De Vlaamse Strijd lijkt hem gestreden
als onderwerp, beleefd gemeden
noem hem vooral nooit fanatiek
alleen z'n biermerk klinkt nog katholiek

denkt zoveel ruimer dan z'n soortgenoten kuddedieren
is wereldburger en ook gastronoom
maar in de nacht komen alleen Brel z'n Flamandes hem versieren;
dan bestelt-ie in z'n allernatste droom...

Ref.:
Twee hete potjes Mosselen... Mosselen
...
______

Vous salissez la Flandre
Juist ja... met de Nederlandse taal en cultuur.

Mais la Flandre vous juge.
Nu Zondag? ... Witte zondag?

Voyez la mer du nord
Elle s'est enfuie de Bruges.
Kijk eens aan: dát verwijt klinkt tegenwoordig omgekeerd: de Noordzee gaat heel Vlaanderen doen onderlopen door de opwarming van de aarde, toch?

Mélo... het argument 'Jacques Brel' werkt ook al even niet meer, hé. De man heeft trouwens ongelijk gekregen van de geschiedenis. Vlaanderen is niet langer Franstalig en zijn Belgicistische doctrine is bijna overal in Vlaanderen verdwenen.

Er zijn ook Duitse muzikanten die zéér mooie muziek maakten en toch geen gelijk kregen van de geschiedenis, snap je?

 
At 12:35 Benny Marcelo (op LVB.net) said...

@Elhaz: wat dacht je van Onkelinckx, Van Cauwenbergh, Cools (zaliger?:-)?

 
At 12:35 A. Rouet (op LVB.net) said...

Heeft een van de wetstraatwatchers van lvb.net het hier over André Kools ?

 
At 12:35 Benny Marcelo (op LVB.net) said...

André "C"ools ja, vriend van Van Der Biest!

 
At 18:10 Anoniem said...

@ Hendrik Vervloet (op IFF) …

In ons land der blinden waar "topprofessoren" Moesen en De Grauwe van onze “topuniversiteit” Leuven in de “kwaliteitskrant” De Standaard paginabreed kunnen beweren dat we uit maar uit de schuldencrisis kunnen raken door nog méér overheid en door nog méér schulden bij te maken is een Geert Noels natuurlijk koning. (DS 5 Juni) . Noels is zowat de enige die het Keynesiaanse bedrog nog durft aan te kaarten.

Jammer genoeg is Geert Noels ook maar een mens, en maakt dus af en toe een fout.
Zo getuigt zijn geloof in de oplossingen van charlatan JP Van Rossem getuigt niet echt inzicht in het monetair gebeuren. http://www.econoshock.be/2009/het-plan-van-jean-pierre-van-rossem/

Ook zijn geloof in "global warming" getuigt niet echt van veel kritische ingesteldheid tegenover deze hoax.
http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html

Maar vooral de waarschuwing voor catastrofale gevolgen van de uitputting van olie moeten we ook met méér dan één korrel zout nemen. Sheik Yamani heeft ooit eens gezegd dat evenmin als het steentijdperk eindigde wegens gebrek aan stenen zal het olietijdperk eindigen bij gebrek aan olie. Gewoon omdat winstbeluste ondernemers al lang alternatieven zullen hebben bedacht zodra zich ook maar een begin van tekort aankondigt. Hun innovaties mogen dan wel niet gehinderd worden door de groene kerk natuurlijk. Wie echt om de natuur geeft en met econogische (en financiële) duurzaamheid begaan is stemt dan ook beter géén groen.

Zie wat Vaclav Claus daarover denkt : http://www.youtube.com/watch?v=Dk0hl4lffDU

 
At 10:12 Michael Vuijlsteke (op LVB.net) said...

Elhaz en anderen: leer lezen.

Jullie zijn waar Brel het over had als hij schreef "Vous salissez la Flandre".

Brel, die zichzelf heel zijn leven een Franstalige Vlaming genoemd heeft, heeft het niet over "de Vlamingen", maar over "les Flamingants". "Nazis durant les guerres et catholiques entre elles".

Het spreekt boekdelen wie zih hier aangesproken voelt.

 
At 10:12 Elhaz said...

Sorry Michel, ik heb de oorlog niet meegemaakt en ik ben ook niet katholiek. Ik voel me in deze niet aangesproken.
Als ik het goed begrijp is een Vlaming dus iemand die er geen graten in ziet om zijn taalgebied te laten verfransen en een flamingant is dan een onverdraagzame die dat niet zitten?
Laat me raden, jij bent een Vlaming zeker?

 
At 10:13 Michael Vuijlsteke (op LVB.net) said...

Ja, Elhaz, ik ben een Vlaming. Gaat gij mij zeggen dat ik dat niet ben, omdat ik Frans spreek met mijn ouders?

 
At 10:13 Cogito said...

Wie geen Engels spreekt, is toch ook geen Amerikaan?

 
At 10:13 Michael Vuijlsteke (op LVB.net) said...

De Verenigde Staten hebben geen officiële taal.

 
At 10:13 Cogito said...

En waarom zouden ze? Een Amerikaan spreekt gewoon Engels, vanzelfsprekend. Anders is het geen Amerikaan.

 
At 10:14 Elhaz said...

Neen Michel, ik heb er geen probleem mee als jij jezelf Vlaming noemt. Zolang die franssprekende Vlamingen het niet vanzelfsprekend vinden dat ze in Vlaanderen overal in het Frans terecht kunnen, als ze dus erkennen dat de voertaal in Vlaanderen Nederlands is en dat er iets bestaat als een taalgrens, dan kan het me niet schelen wat die mensen onderling praten.

 
At 10:14 Luc Van Braekel (op LVB.net) said...

@Cogito: Een Amerikaan kàn Engels spreken, natuurlijk. Of iets wat er op lijkt (cfr. the Gubernator). Wat nog niet betekent dat het de taal is die hij thuis spreekt. Ga maar eens bij de Amerikaanse staatsburgers in Chinatown of in Little Havana, Miami luisteren.

 
At 10:14 Benny Marcelo (op LVB.net) said...

"Het spreekt boekdelen wie zih hier aangesproken voelt"

Michel, de manier waarop men iemand aanspreekt spreekt nog meer boekdelen. Het zegt meer over de aanspreker dan over de aangesprokene.

 
At 10:15 Anoniem said...

Niet vergeten zondag op een van de nazipartijen te stemmen, mensen.

 
At 10:15 Cogito said...

Niet alle Amerikaanse staatsburgers zijn Amerikanen hé Luc.

 
At 10:16 Luc Van Braekel (op LVB.net) said...

@Cogito: Ik vind uw zinnetje hierboven verwerpelijk, tegengesteld aan de rechtsstaat en aan de waarden van de Verlichting. U permitteert zich om bovenop de nationaliteit nog een zelfgefundeerde appreciatie van "Amerikaan", wellicht gebaseerd op één of ander bloed-en-bodem concept, of anders op één of ander geidealiseerde culturele stereotypering, te hanteren.

Dat zinnetje is bovendien zéér on-Amerikaans. Een Amerikaan, zelfs een rechtse, zal niet in die termen denken. Daarvoor hebben ze te veel respect voor een in hun ogen sacrale instelling als het staatsburgerschap. Ik daag je uit om gelijkaardige praat te citeren uit de mond of pen van Pat Buchanan, Rush Limbaugh of Michael Savage.

 
At 10:16 Nicolas Raemdonck said...

Cogito zal zeker wel nog een quote vinden van David Duke.....

 
At 10:19 Luc Van Braekel (op LVB.net) said...

David Duke telt natuurlijk niet mee. Overigens ben ik absoluut geen fan van Pat Buchanan, maar het verschil tussen Buchanan en Duke is nu net dat de eerste zich nog binnen het denkkader van de Amerikaanse grondwet en de waarden van de Founding Fathers beweegt, terwijl de denkbeelden van de tweede eerder bij Mein Kampf passen (sorry voor de Godwin).

 
At 10:19 Nicolas Raemdonck said...

Luc: mijn opmerking was uiteraard sarcastisch bedoeld. Van een David Duke moet ik niets hebben. Hij is pas anti-Amerikaans.

 
At 10:19 Lizzie said...

@Joe

"Lizzie, kunt ge uwen Jimmy hier zelf ook eens aan het woord laten? Lijkt me interessant."
Daar zou je nog spijt van kunnen krijgen. Want hij is een beetje zoals zijn ma, maar dan in de tiende macht. :-)
Al moet ik je (voor de eerste keer) helemaal gelijk geven: Het zou (nog of pas?) interessanter zijn.

Maar ik zal het hem eens (heel vrijblijvend, zoals dat mijn gewoonte is) voorstellen. Alhoewel ik niet weet of er nog plaats is voor blogactiviteit in zijn superdrukke, creatiefvolle levensinvullingen. Maar met zijn 'joe-gehalte' weet je maar nooit.

Voor de rest, liever niet te veel out-topic. :-)

 
At 10:20 Cogito said...

Tiens?

Te rap reageren, dingen invullen die ik niet schrijf.

Wat te denken van het Amerikaan-zijn van de Latino die , na het staatsburgerschap te hebben verworven, een Mexicaanse vlag in zijn tuin plant?

Wat te denken van de Islamitische Amerikaanse staatsburger die actief en openlijk ijvert om zijn land schade te berokkenen?

Zijn dit nog Amerikanen?

Niet te vlug dingen zelf invullen aub Luc, en zeker niet op een manier die voor A.woert reflexmatig zou zijn.

Niets van waar je mij van beschuldigt is in mij opgekomen. Bovendien leiden jou beschuldiging op pavloviaanse wijze tot hitlergemekker zoals je al aan NR kan zien.

Er zullen bovendien weinig Amerikanen, ook linkse, te vinden zijn die de multilingualisering van de Amerikaanse maatschappij staan toe te juichen, laat staan de ontengelsing.

Ik heb de indruk dat je af en toe een lekker visje wil werpen aan je linkse commentariaat Luc. Maar, om met Dof te spreken: Awoert et al. zijn lullen, en hun "antiracisme" inzichten zijn waardeloos. Er is geen noodzaak om met hen op een goed blaadje te staan.

Of vul ik nu dingen in de er niet zijn?

 
At 10:20 Nicolas Raemdonck said...

Ik betwist het "gemekker", maar wel dergelijke onnozele uitspraken van Cogito, sinds dat hij ooit schreef dat hij zich ergerde aan een Marokaans kind in een supermarkt dat naar snoep keek. Het deed niets verkeerd, maar het was er gewoon. Blijkbaar was dat genoeg om hier hele epistels vol te schrijven.

Cogito's plots vernauwing naar staatsgevaarlijke individuen is niet te rijmen met zijn eerste domme reactie waarbij hij antwoordde op de volgende zin van LVB "Ga maar eens bij de Amerikaanse staatsburgers in Chinatown of in Little Havana, Miami luisteren." En daarna schreef Cogito: "Niet alle Amerikaanse staatsburgers zijn Amerikanen hé Luc."

Dat plots vernauwen tot een "Islamitische Amerikaanse staatsburger die actief en openlijk ijvert om zijn land schade te berokkenen" is te kort door de bocht.

 
At 10:21 Cogito said...

Ik zal me niet aan dat kindje geërgerd hebben. Je vult dingen in die er niet zijn. Het ging daar om het snoep dat mij een commentaar ontlokte. Wat een smerige insinuatie zeg, om dan te zeggen dat ik me aan het kind zelf ergerde. En zo gaat het altijd met jullie karaktermoorden en intentieprocessen. Nooit op de bal altijd op de man.

Wat betwist je? Je "david duke" argumentum ad hitlerum?

 
At 10:21 Outlaw Mike said...

Ik moet hier toch Cogito bijtreden. Volgens de letter van de wet is iedereen met het Amerikaans staatsburgerschap 'Amerikaan', maar Cogito doelt op die personen die dat staatsburgerschap hetzij zelf verworven hebben, hetzij het toegeworpen gekregen hebben, maar die er moreel-intellectualistisch-emotioneel niet het minste belang aan hechten en het enkel apprecieren in het kader van hun niet bepaald koshere activiteiten.

Die gasten die aanslagen wilden plegen op Fort Dix in NY, of die de Sears toren wilden opblazen, tja, dat waren Amerikaanse staatsburgers. Maar net als Cogito beschouw ik ze zeker niet als Amerikanen.

De kerels die de Londense metro opbliezen waren Britse staatsburgers. Zie ik ze als Britten? Nope. Ik zie ze als ongedierte dat vernietigd moet worden, en ik ben er vrij zeker van dat mijn lichten voorbeeld Winston er ook zo over gedacht zou hebben.

Daarentegen heb ik deze week kennis gemaakt met een Congolees die blijkbaar vanaf nu mijn GLS-koerier is, en met een Thais mevrouwtje, getrouwd met een goede kennis en naar ik hoop toekomstige klant. Hardwerkende mensen, lopen in de pas, niets op aan te merken. Belgische staatsburgers. Beschouw ik hen als belgen? AB-SO-LUUT. Als gelijkwaardige Belgen, van harte welkom.

 
At 10:22 Michael Vuijlsteke (op LVB.net) said...

Dat komt mij nu eens zó bekend voor, dat van dat ongedierte...

En wat is jullie gedacht van zo'n Tim McVey en Terry Nichols? Geen probleem omdat zij het staatsburgerschap niet "verworven hetzij... toegeworpen gekregen hebben"?

Jullie laatste commentaren bevestigen wat eigenlijk al een tijd duidelijk was: jullie weten niet wat een rechtsstaat is.

Uw lichtend voorbeeld Winston Churchill, OutLawMike, die zou dan niet voor de Rule of Law geweest zijn?

Dit zal hij dan ook gezegd hebben voor iedereen behalve sommige mensen? "The power of the Executive to cast a man into prison without formulating any charge known to the law, and particularly to deny him the judgment of his peers, is in the highest degree odious and is the foundation of all totalitarian government whether Nazi or Communist."

 
At 10:22 Anoniem said...

Nou ja, Michel, "jullie weten niet wat een rechtsstaat is."

Dan wel graag een definitie van de 'rechtsstaat'...

Cfr. de parlementaire vertegenwoordiging waarin 50%+1 de lakens uitdeelt? Ja natuurlijk.

Tot die 50%+1 een meerderheid zal zijn die niet naar je zin is.

Alle cordons sanitaires ten spijt.

 
At 10:22 Cogito said...

Ik vind ook niet dat er buiten het vinden dat Amerikaans staatsburgerschap = Amerikaan zijn, alleen de verwerpelijkheid rest.

 
At 10:23 Johan B. said...

@traveller: "Dus liever verder het geld aan transfersq verkwisten dan het in Vlaanderen gebruiken???"

Probeer je het over een ander boegje te gooien omdat je hebt ingezien dat je over de hele lijn ongelijk hebt?
En dan nog met het serveren van een vals dilemma. Ik ben begonnen met te zeggen dat ik voorstander ben van Vlaamse onafhankelijkheid. Maar jij mag mij eens één Vlaams politicus noemen die zegt dat na de afschaffing van de transfers het geld bij de rechtmatige eigenaars moet blijven, ipv het te besteden aan Vlaams collectivisme.

 
At 10:23 Elhaz said...

Misschien moeten jullie een onderscheid maken tussen nationaliteit en staatsburgerschap.
Dan is nationaliteit puur formeel en administratief. Staatsburgerschap gaat dieper. Een staatsburger voelt zich geïntegreerd in een gemeenschap, deelt er grotendeels de fundamentele waarden van zijn medeburgers. De loyauteit van een staatsburger gaat uit naar het land waarvan hij de nationaliteit heeft en niet naar het land van zijn eventuele afkomst.

 
At 10:23 Luc Van Braekel (op LVB.net) said...

@Elhaz: Staatsburgerschap *is* nationaliteit.

Ter attentie van googelende scholieren die op zoek zijn naar het verschil tussen nationaliteit en staatsburgerschap en die op deze pagina terechtkomen: negeer de ter plaatse gefabriceerde definitie die hierboven staat, anders geeft de leraar jullie een nul.

 

Een reactie posten